Historie og vedtægter Aktive seniorer Ballerup

Historie og vedtægter – Aktive seniorer Ballerup

Ældreidræt blev etableret af Ballerup kommune, som et projekt, den 1. september 1997 under Kultur og Fritid, med en styregruppe som den overordnede organisation, hvor kommunen er repræsenteret med et ikke-stemmeberettiget medlem samt 2 bestyrelses- medlemmer for de øvrige deltagende foreninger. Der er tilknyttet en sekretær.Dengang blev Ældreidræt i Egebjerghallen etableret under Egebjerg Sportsklub.Den 26. august 2004 blev Egebjerg Ældreidræt, ved en stiftende generalforsamling, en realitet. På generalforsamlingerne i 2012 og 2013 blev det vedtaget at navnet skal ændres til Egebjerg Senioridræt. På generalforsamling i november 2017 var der flertal for at ændre navnet til Aktive Seniorer Ballerup men først efter en ekstraordinær generalforsamling den 20.marts 2018 blev det nye navn endeligt vedtaget.

 

Hent : Vedtægter for Aktive seniorer Ballerup