Om Styregruppen

Ældreidræt (idag Senioridræt) blev etableret af Ballerup kommune, som et projekt den 1. september 1997 under Kultur og Fritid, med en “Styregruppe” som den overordnede organisation, hvor kommunen er repræsenteret med et ikke-stemmeberettiget medlem samt 2 bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige deltagende foreninger.
 Foreningerne under Senioridrætten i Ballerup Kommune: 
Aktive seniorer Ballerup
Grantoften Senioridræt
Måløv Senioridræt
Skovlunde IF Senioridræt
TAPETEN Senioridræt

 

 Styregruppen varetager følgende  
– Kontakt til Ballerup kommune.
– Koordinering af indsatsen og de konkrete aktiviteter.
– Indgåelse af instruktørkontrakter / lønudbetaling.
– Ens kontingent for deltagerne uanset hvilken forening der organiserer aktiviteten.
– Tilbagevendende gennemførsel af fælles aktiviteter mhp rekruttering af nye medlemmer.
– Administration og fordeling af det kommunale tilskud til aflønning af instruktører.
– Aflæggelse af regnskab for det tildelte løntilskud. 
 Hent vedtægter  for Senioridræt i Ballerup Kommune

Sidst opdateret 1.september.2020