Styregruppens historie

 

Styregruppes historie

Foreninger under Ballerup Senioridræt knob-egebjerggrantofton logomaaloev logoknob-skovlundeknob-tapeten Ældreidræt ( idag senioridræt ) blev etableret af Ballerup kommune, som et projekt den 1. september 1997 under Kultur og Fritid, med en “styregruppe” som den overordnede organisation, hvor kommunen er repræsenteret med et ikke-stemmeberettiget medlem samt 2 bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige deltagende foreninger.Styregruppen er den overordnede funktion for de 5 senioridrætsforeninger:

 EGEBJERG, GRANTOFTEN, MÅLØV, SKOVLUNDE, TAPETEN Ballerup der varetager følgende:
– Kontakt til Ballerup kommune. – Koordinering af indsatsen og de konkrete aktiviteter. – Indgåelse af instruktørkontrakter / lønudbetaling. – Ens kontingent for deltagerne uanset hvilken forening der organiserer aktiviteten. – Tilbagevendende gennemførsel af fælles aktiviteter mhp rekruttering af nye medlemmer. – Administration og fordeling af det kommunale tilskud til aflønning af instruktører. – Aflæggelse af regnskab for det tildelte løntilskud.