Program Grantoften

 

Program Grantoften Senioridræt

Aktivitet

Dato/tid

Adresse

Gymnastik Torsdag kl.14.45-16.00 Grantofteskolen i Hallen Platanbuen 1, 2750 Ballerup
Stolemotion Torsdag kl. 14.20-15.50 Grantofteskolen i Hallen Platanbuen 1, 2750 Ballerup
Stavgang Onsdag kl.10.00-11.15 Kulturhuset, Baltorpvej 219, 2750 Ballerup
Bowling Mandag kl. 14.00-15.00 Ballerup Bowling Tempovej 35, 2750 Ballerup

Kontingent