ny oktober styregruppe medlemmer

 

Styregruppens medlemmer

Forening

Navnccccccc

Telefon

Mobil

E-mail                    

Formand Birger Herhold 29737023 birger.herhold@gmail.com
Egebjerg Lise Riise   29881940 lise@riise.org
Egebjerg Jørn Steen Jensen 44655418 jsjensen32@gmail.com
Grantoften Kurt Søgård   24496511 astaogbenny@hotmail.com
Grantoften Lena Simonsen   24496511 lenasimonsen@dukamail.dk
Måløv Lone Vigand 43734085   lonevigand@gmail.com
Måløv Kristian Nielsen   40317212 maal87@mail.tele.dk
Skovlunde Alex Nielsen  44944625 22745608 alex.n@pc.dk
Skovlunde Bent Jakobsen 44946527 42366527 bentjakobsen46@gmail.com
Tapeten Lisa Arvedsen 44658645 25794365 arvedsen@ab-bolignet.dk
Tapeten Rene Jønsson   50565141 renejoensson@live.dk
Ballerup Kommune Peter Bøgelund 44773006   pbl@balk.dk
Udenfor styregruppen
Kasserer Torben Liljeroth   20709575 torben@liljeroth.dk
Revisor Kurt Jensen 44974433   kurtj@post.tele.dk
Webmaster Torben Lund 20575856 torben@tl-lund.dk